Timbrul de mediu a fost declarat ILEGAL! Ce trebuie sa stie proprietarii de autoturisme!

1428
0
DISTRIBUIȚI

Pe data de 09 iunie 2016 CJUE a declarat ilegal timbrul de mediu.

Ce înseamnă din punct de vedere practic aceasta decizie?

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanța de judecată este posibilă!

Sediul materiei în ceea ce privește timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanță ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 și care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013.

De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie să avem în vedere și HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite în continuare Norme metodologice), hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 și care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;

b) la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în
conformitate cu prevederile art. 7;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule
sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei
speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Față de reglementarea actuală — OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule—, actualmente, pe rolul instanțelor judecătorești există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivația unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate față de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

În astfel de cauze instanțele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispozițiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizată situația avută în vedere de
art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce privește autoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulație în România.

În urma unei astfel de analize, instanțele românești au constatat că reglementarea actuală cuprinsă în OUG 9/2013 privind timbrul de mediu NU se află în consonanță cu art. 110 T.F.U.E. în ceea ce privește autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulație în România.

Dispozițiile art. 110 T.F.U.E. prevăd următoarele: ‘(1) Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naționale similare;

(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producție’.

Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea internă discriminatorie.

Față de cele mai sus arătate, se pune firesc întrebarea ‘Ce trebuie să înțeleagă proprietarul unui autoturism?’.

Proprietarul unui autoturism va înțelege că timbrul de mediu reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013 contravine legislației europene (art. 110 T.FU.E) în ceea ce privește autoturisimele de ocazie achiziționate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulație în România și, pe cale de consecință, acțiunile intentate pentru recuperarea taxei respective au șanse ridicate a fi câștigate în instanțele de judecată din țara noastră.

Sursa: Agerpres

loading...
DISTRIBUIȚI